Automatisatie

Automatisatie is een uitgebreid domein, gaande van het aansturen van toestellen en machines, het regelen van processen, capteren van productiegegevens, het visualiseren en beheersen van processen mbv Scada-toepassingen en het koppelen van de productie aan een MES of ERP-systeem. Alles begint met een analyse van het proces of probleem, waarbij Inatec U uiteraard kan bijstaan.

Op de markt zijn er heel wat software pakketten verkrijgbaar die, mits een goede keuze, de vereiste functionaliteit bieden, maar dikwijls is er toch nog juist die ene functie niet aanwezig om het geheel perfect te maken. Hierbij kan Inatec dan de oplossing bieden met een stuk op maat gemaakte software.


Datacaptatie & Telemetrie

Wanneer de efficiƫntie van een proces of installatie moet opgevolgd worden belandt men bij datacaptatie, ook wel datacollectie genoemd. Dit is een systeem dat gegevens en parameters verzamelt, archiveert, presenteert en eventueel terugkoppelt naar de processturing, met als doel de efficiƫntie van het proces te verhogen. Het proces kan aan de hand van de gecapteerde gegevens worden bijgestuurd vooraleer van het vereiste kwaliteitsniveau wordt afgeweken.

Telemetrie is het toegankelijk maken van meetgegevens op grote(re) afstand. De gegevens worden via een communicatiemedium opgehaald uit de verschillende meetpunten. Dit kan via een bekabeld netwerk gebeuren, maar kan bijvoorbeeld evengoed via een GPRS of 3G/4G-netwerk.


Commisioning

Bij het opstarten van een nieuwe automatisatie is de eerste stap de commissioning. Alvorens een 'revamped' of nieuwe installatie in dienst te nemen dienen alle toestellen op hun werking getest te worden. Rotatietesten voor motoren incl. de correcte terugmelding naar de visualisatie ( actief , stop , alarm, actuele stroom, ... ), Het aansturen van kleppen met hun eventuele open & dicht melding, het aansturen van regelkleppen & de terugmelding van de actuele stand, analoge signalen verwerken met de correcte scaling. Kortom alle instrumentatie dient vooraf getest te worden op een correcte werking & terugmelding naar de visualisatie toe. Wij verzorgen voor uw bedrijf deze I/O testen, al of niet in samenwerking met de lokale technische dienst, zodat nadien de installatie zonder problemen kan opgestart worden.


Contracting

Indien U nood heeft aan een tijdelijke versterking van uw technische ploeg kan u bij ons terecht. Evenzo kunnen wij U ondersteunen met technisch advies & denken wij actief mee om innovatieve oplossingen te vinden voor uw technische issues.Ons team kan beroep doen op een jarenlange ervaring. Wij hechten er ook veel belang aan om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op technisch vlak (elektriciteit, electronica, software).